Grote Pol 1950 tot 2000

 

Documenten 1990-1995 over het taaie verzet van de Grote Pol tegen Doesburg om te kunnen blijven bestaan.


Koninklijk Besluit van 24-10-1995 over Beinum 2 Campstede

Raad van State hoorzitting op 9-6-1995 over Beinum 2 Campstede

In 1994 werd de manier van omgaan met de bevolking in Beinum  vriendelijker door een nieuw gemeentebestuur.         Ook over de aankoop van het erf  kon weer overlegd worden.

Beroep instellen bij de Raad van State 24-11-1993

Voor overleg over een minnelijke oplossing werkt Doesburg niet meer aan me. 19-10-1993

Arrondissementsrechtbank rolzitting  9-9-1993

In 1993 waren de artikelen in de kranten zeer agressief.   

Belangrijke documentatie over Beinum: Beslissing Gedeputeerde Staten van Gelderland over Beinum 2 Campstede op  22-9-1993

 

De Grote Pol 1992

De Grote Pol 1991

 De Grote Pol 1991

De Grote Pol 1991

De Grote Pol 1991

De Grote Pol 1991

De Grote Pol 1984

De Grote Pol 1984

De Grote Pol 1984

De Grote Pol 1984

De Grote Pol 1983

De Grote Pol 1983

De Grote Pol 1983

De Grote Pol 1982

De Grote Pol 1977

De Grote Pol 1977

De Grote Pol 1963

De Grote Pol 1963

De Grote Pol 1954

 

De Grote Pol 1954

De Grote Pol 1953

De Grote Pol 1952

De Grote Pol