Overzicht van de oude boerderijen en panden van Beinum (kaart Kadaster 2021)

 

Nummer en naam van de boerderij

Nummer 16A Leefland, Angerloseweg 18 is er aan toegevoegd!